Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Tuấn Anh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tuananh_cva
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Thành Sơn
Đã đưa lên 54 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1751 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 62 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3681 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này